DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Přihláška k výcviku

Vytiskněte si prosím PŘIHLÁŠKU, vyplňte ji, podepište a doručte do autoškoly.

Přihláška na školení

Vytiskněte si prosím      PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLENÍ (Zdokonalování  odborné způsobilosti řidičů podle zák. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), vyplňte ji, podepište a doručte do autoškoly.

Lékařský posudek

Vytiskněte si prosím LÉKAŘSKÝ POSUDEK, vyplňte jej a nechte potvrdit Vaším lékařem.
Doručte jej spolu s přihláškou do autoškoly.

K podání žádosti na úřadě budete potřebovat jednu fotografii.